Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w styczniu 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. Tydzień za tygodniem
 2. Biały świat 7.01.2019r. – 11.01.2019r.
 3. Babcia i Dziadek 14.01.2019r. – 18.01.2019r.
 4. Moja rodzina
 5. Na balu

TREŚCI KSZTAŁCENIA

 • Doskonalenie umiejętności nazywania pór roku, miesięcy, dni tygodnia
 • Doskonalenie integracji sensorycznej poprzez zabawy dotykowe i lepienie w masach plastycznych
 • Doskonalenie motoryki dużej i małej, kształtowanie świadomości własnego ciała poprzez zabawy ruchowe, muzyczne i naśladowcze
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, rozwijanie zasobu słownictwa
 • Doskonalenie koncentracji i uwagi
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • Doskonalenie umiejętności recytacji wierszy i śpiewu piosenek przygotowanych z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Wyrażanie szacunku wobec osób starszych, wykonanie upominków dla Babci i Dziadka
 • Doskonalenie umiejętności przełamywania nieśmiałości i pokonywania lęku przed wystąpieniami publicznymi
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych – przeliczania, rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych, segregowania przedmiotów według koloru, wielkości i długości.
 • Rozwijanie zainteresowania literami, nauka/doskonalenie pisania własnych imion, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się tą samą głoską
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego poprzez układanie historyjek obrazkowych, układanie szeregów
 • Wspólne ozdabianie Sali z okazji Karnawału
Data dodania: 2019-01-07 11:43:15
Ilość wyświetleń: 105
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button