Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

2. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU 2023/2024

Lp.

Kierunek polityki oświatowej państwa

Sposób realizacji

Termin

1

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, (…)

·        Przygotowywanie tablic edukacyjnych, z mottem co dwa tygodnie

·        Zachęcanie rodziców do działalności na rzecz przedszkola

·        Zorganizowanie zajęć współuczestniczących dla rodziców – jedne w semestrze, prowadzone przez wszystkie nauczycielki

·        Prowadzenie zabaw wyciszających i relaksacyjnych

·        Prowadzenie rozmów z dziećmi

·        Przygotowanie pogadanek dla rodziców przez psychologa i pedagoga specjalnego

 

 

 

Cały rok szkolny

2

Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

·        Konsultacje nauczycielek z rodzicami w ramach dostępności

·        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

·        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3

Cały rok szkolny

3

Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej

·        Zakup nowych pomocy sportowych oraz pomocy merytorycznych z zakresy aktywności fizycznej

Cały rok szkolny

4

Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

·        Pogadanki z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się w sieci

·        Pogadanka dla rodziców na temat bezpiecznego poruszania się w sieci + ankieta dla rodziców

Cały rok szkolny

Data dodania: 2021-09-16 16:51:59
Data edycji: 2023-09-11 12:55:12
Ilość wyświetleń: 8616
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej