Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekty

LP.

TYTUŁ PROJEKTU

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

 1.

Gdyński turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”

(współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna)

Przedszkole nr 29 bierze udział w projekcie pn. „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni
Wartość projektu: 2 507 023 zł
Dofinansowanie: 2 130 969,55 zł
Projekt zakłada poprawę jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej oraz zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gdyni o 89 miejsc.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. prace remontowo-wykończeniowe oraz budowa, wyposażenie i montaż placów zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem w trzech placówkach;
 2. zakup i montaż wyposażenia na potrzeby nowych miejsc przedszkolnych;
 3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
 4. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
 5. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 6. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 7. zajęcia edukacyjno-wychowawcze, warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych.

  Okres realizacji projektu: 1.04.2018 – 30.06.2023

  Kontakt
  Agata Sychowska, Wydział Edukacji UM Gdynia
  tel. 58 761-77-30
  e-mail: a.sychowska@gdynia.pl

2.

Mamo, Tato, wolę wodę!

Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie, zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci.

3.

Odprowadzam sam

Zachęta do zmiany zachowań i nawyków transportowych zarówno dzieci, jak i dorosłych, co nie pozostanie bez wpływu na poprawę stanu środowiska naturalnego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenia ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy placówek.

4.

Klub Wiewiórki przy współpracy z PCK

A.      Edukacja prozdrowotna:

 • Zajęcia gimnastyczne, zabawy ruchowe
 • Codzienny pobyt na powietrzu, spacery
 • Przybliżenie pracy lekarza, pielęgniarki
 • Edukacja z zakresu zdrowego odżywiania:

Ø  kontynuacja owocowego poczęstunku z okazji urodzin

Ø  zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

Ø  zapoznanie z piramidą żywienia i aktywności fizycznej

Ø  zajęcia kulinarne z dziećmi realizowane co najmniej 4 razy w roku.

B.      Zdrowie jamy ustnej:

 • Poznanie pracy dentysty - przegląd jamy ustnej w przedszkolu lub wizyta w gabinecie dentystycznym
 • Codzienne mycie zębów - wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej
 • Wzbogacanie wiedzy o tym jak dbać o zdrowe zęby

5.

Bezpieczny Przedszkolak

Cele ogólne:

·         Zdobywanie wiadomości na temat zasad bezpiecznej zabawy i wypoczynku.

·         Podejmowanie świadomych decyzji i wyborów w zakresie zabawy i wypoczynku.

·         Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz umiejętności działania zespołowego.

·         Kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych działań ratowniczych w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.

6. 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz od 2019 roku również dla szkół podstawowych (klasy I-III) poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś.

Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

https://przyjacielenatury.pl/

7. 

Fast Heroes

Pierwsza polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego FAST Heroes, skierowanego do dzieci w wieku 5-9 lat i pozytywnie
zaopiniowanego przez metodyków nauczania oraz ekspertów medycznych z
ramienia Światowej Organizacji Udaru Mózgu, odniosła ogromny sukces.
Wzięło w niej udział ponad 300 placówek edukacyjnych, ponad 470 grup
przedszkolnych i klas, zgłoszono prawie 12 500 dzieci!
 
Udało się to dzięki wykorzystaniu naturalnego entuzjazmu dzieci, ich
chęci przyswajania wiedzy w myśl zasady „nauka przez zabawę" i
niesienia pomocy. Całe rodziny zdobyły cenne informacje
umożliwiające rozpoznanie symptomów udaru mózgu, a co za tym idzie
uratowanie zdrowia lub życia najbliższych. Wyniki ankiet
przeprowadzonych wśród nauczycieli, którzy zrealizowali program,
potwierdziły, że inicjatywa spełnia ich wymagania. Odpowiada
oczekiwaniom dzieci, stanowi dla najmłodszych niecodzienną atrakcję,
jest niezwykle potrzebna i zdecydowanie wymaga kontynuacji.
 
Data dodania: 2019-01-09 11:24:16
Data edycji: 2022-01-04 11:09:04
Ilość wyświetleń: 2141
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej