Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Nasze przedszkole w ramach swojej działaności statutowej oprócz realizowania podstawy programowej oferuje także działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wszytskich dzieci. Pomoc pp jest dobrowolna i bezpłatna oraz realizowana jest w w trakcie godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

 

W zakres pomocy wchodzą:

  • obserwacje dzieci dwa razy w roku, zakończone informacją dla rodzica o etapie rozwoju dziecka (w formie zaproponowanej przez daną nauczycielkę),
  • praca z dziećmi potrzebującymi wsparcia w rozwoju indywidulanie lub grupowo,
  • wspieranie dzieci przejawiających uzdolnienia indywidulanie lub grupowo, 
  • zajęcia logopedyczne grupowe lub indywidualne, dla dzieci sześcioletnich, 
  • realizacja zaleceń wynikających z orzeczeń o kształceniu specjalnym (terapia pedagogiczna i logopedia),
  • konsultacje z rodzicami,
  • wspłpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3.

 

Nasze przedszkole z powodu braku odpowiedniej kadry specjalistycznej nie realizuje opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWR).

 

Opinie takie można realizować w palcówkach specjalistycznych organizowanych przez miasto Gdynia:

  • Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Ja sam", 81-400 Gdynia, ul.Biskupa Dominika 34/36, tel: 58 622 07 48, psouugdynia@poczta.onet.pl  
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1: Przedszkole Specjalne, SP Specjalna nr 50,, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1, płk. Stanisława Dąbka 277, 81-155 Gdynia, tel: 58 625 48 55, sekretariat@sosw1.edu.gdynia.pl 

Opinię wwr można takze realizować w licznych placówkach prywatnych. Kontakt do tych placówek można uzyskać u dyrektora przedszkola.

 

Poniżej procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu nr 29.

Data dodania: 2021-10-26 10:30:16
Data edycji: 2021-10-26 10:33:43
Ilość wyświetleń: 1642
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej