Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM W ROKU 2023/2024

Lp.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1

Urząd Miasta

·        Odprowadzam sam

ü  Zachęcanie do zmiany zachowań i nawyków transportowych zarówno dzieci, jak i rodziców w trosce o poprawę stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy przedszkola oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Promowanie aktywności fizycznej z użyciem ekologicznych środków transportu

V 2023

2

Bezpieczny Przedszkolak

Realizacja w grupach IVa i IVb

·        Spotkanie z policjantem z wydziału Ruchu Drogowego

·        Wizyta strażaków w przedszkolu

·        Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

·        Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Cały rok

3

Biblioteka

·        Cykliczne wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1

Rozwijanie zainteresowania książką, przygotowanie do nauki czytania.

Zachęcanie dzieci i Rodziców do wspólnego korzystania z biblioteki

Cały rok

4

Schronisko „Ciapkowo”

·        Akcja charytatywna na rzecz zwierząt w schronisku „Ciapkowo” w Gdyni

Kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt

X 2022

5

Towarzystwo Nasz Dom

·        Akcja charytatywna „Góra Grosza”

ü  Pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych

ü  Uświadomienie dzieciom siły wspólnego działania dla dobra potrzebujących

V 2023

6

Dolina Redy i Chylonki

·        Zbiórka plastikowych nakrętek - akcja „Mała nakrętka duży problem”

ü  Uwrażliwianie na potrzeby dzieci chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy

Nauka tolerancji i podnoszenie świadomości istnienia chorób wrodzonych i przewlekłych

Cały rok

7

Dom Seniora

ü  Zaproszenie Seniorów na przedstawienie w ciągu roku

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego poprzez budzenie wrażliwości oraz szacunku wobec osób starszych

IV 2022

8

DOM DZiecka

·        Zbiórka środki higieniczne i drobne upominki dl podopiecznych gdyńskiego MOPS-u

XII 2022

Data dodania: 2021-09-16 16:53:06
Data edycji: 2023-09-11 12:57:01
Ilość wyświetleń: 1587
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej