Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca na rok szk. 2018/2019

do dysponujących wolnymi miejscami przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzone jest zgodnie z terminami ustalonymi w Zarządzeniu Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 1 do 8 czerwca 2018 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi

Lista wolnych miejsc w gdyńskich przedszkolach samorządowych:

 

l. p.

 

 

Numer  przedszkola

 

Dzielnica

 

Adres

 

Telefon

 

Liczba wolnych  miejsc/rok ur.

1.

Przedszkole nr 4

Działki Leśne

ul. Tatrzańska 18

81- 313 Gdynia

58 621 63 99

6 (2015)

2.

Przedszkole nr 5

Orłowo

ul. Miodowa 16

81- 558 Gdynia

58 624 82 42

2 (2015)

3.

Przedszkole nr 6

Karwiny III

ul. Chwaszczyńska 28

81- 396 Gdynia

58 629 15 26

3 (2015-2014)

4 (2013)

4.

Przedszkole nr 9

Wzgórze Św. Maksymiliana

ul. Bpa Dominika 5

81- 402 Gdynia

58 622 26 51

5 (2015)

7 (2013-2012)

 

5.

Przedszkole nr 14

 

Orłowo

ul. Ks. St. Zawackiego 5

81 - 514 Gdynia

58 624 81 23

3 (2015-2014)

6.

Przedszkole nr 19

 

Wzgórze Św. Maksymiliana

ul. Harcerska 4

81- 428 Gdynia

58 622 12 42

11 (2015-2014)

2 (2013)

7.

Przedszkole nr 24

 

Redłowo

ul. J. Korczaka 22

81- 473 Gdynia

58 622 27 51

4 (2013-2012)

8.

Przedszkole nr 25

 

Środmieście

ul. A. Necla 14

81- 377 Gdynia

58 620 18 28

8 (2015-2014)

 

9.

Przedszkole nr 30

 

Babie Doły

 

ul. Zielona 53

81 –  197 Gdynia

58  665 82 88

6 (2015 -2014)

5 (2013-2012)

 

10.

Przedszkole nr 31

 

Leszczynki

ul. Zamenhofa 8

81 – 078 Gdynia

58 623 20 15

12 (2015-2014-2013)

11.

Przedszkole nr  43

„Jantarek”

Oksywie

Inż. J. Śmidowicza 59

81 - 127 Gdynia

58 625 32 85

1(2013-2014)

12.

 

Przedszkole nr 51

Śródmieście

ul. Władysława IV 52

81 – 384 Gdynia

0   58 620 85 03

17 (2015-2014)

   3 (2013-2012)

13.

Przedszkole nr 52

 

Śródmieście

ul. I. Krasickiego 4

81- 385 Gdynia

58 661 32 62

4 (2013-2012)

                                                                                                                                        Razem: 103 miejsca

       Publiczne Przedszkole,  ul. Armii Krajowej 26 (tel. 58 661 94 47)  

       Przy Parafii NMP                                               7 miejsc dla r. 2015 i 5 dla r. 2013-2012

 

Lista wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 

 

l. p.

 

Numer Szkoły

Podstawowej

Dzielnica

Adres

 Telefon

Liczba wolnych  miejsc 

1.

SP 6

Obłuże

ul. Cechowa 22

81-197 Gdynia

58 625 40 25

16

2.

SP 8

Orłowo

ul. Orłowska 27

81-522 Gdynia

58 624 84 62

1

3.

SP 10

Chylonia

ul. Morska 192

81-205 Gdynia

58 623 06 33

50

4.

SP 11

Orłowo

ul. Wrocławska 52

81-547 Gdynia

58 664 69 05

3 (2012-2013)

14 (2015-2014)

5.

SP 12

Witomino

ul. Stawna 4/6

81-629 Gdynia

58 624 23 63

20

6.

SP 13 

Mały Kack

ul. Halicka 8

81 - 506 Gdynia

58 622 23 43

8

7.

SP 16

Pustki Cisowskie

uL. Chabrowa 43

81 – 079 Gdynia

58 623 85 67

 

12

8.

SP 17

Grabówek

ul. Grabowo 12

81-265 Gdynia

58 620 89 78

27

9.

SP 21

Śródmieście

ul. Jana z Kolna 5

81-351 Gdynia

58 620 88 67

9

10.

SP 23

Wzgórze Św.

Maksymiliana

ul. Grottgera 19

81-438 Gdynia

58 622 07 33

 9 (2012-2013)

25 (2015-2014)

11.

SP 26

Działki Leśne

ul. Tatrzańska 40

81-313 Gdynia

58 620 66 64

18

12.

SP 29

Leszczynki

ul. P. Ściegiennego 8

81-257 Gdynia

58 623 12 44

31

13.

SP 31

Cisowa

ul. Chylońska 227

81-007 Gdynia

58 782 11 51

16

14.

SP 33

Oksywie

ul. Godebskiego 8

81-134 Gdynia

58 625 04 01

12

15.

SP 34

Redłowo

ul. Cylkowskiego 5

81-465 Gdynia

58 622 14 34

20

16 .

SP 35

Witomino

ul. Uczniowska 1

81-647 Gdynia

58 624 09 74

2

17.

SP 37

Wiczlino

ul. Wiczlińska 93

81- 577 Gdynia

58 624 15 64

10

18.

SP 39

Obłuże

ul. Adm. Unruga 88 a

81 - 166 Gdynia

58 625 09 71

9

19.

SP 40

Chylonia

ul. Rozewska 33

81- 055 Gdynia

58 623 25 88

60

20.

SP 42

Karwiny

ul. L. Staffa 10

81- 575 Gdynia

58 629 20 00

12

21.

SP 43

Pogórze

ul. Porębskiego 21

81-155 Gdynia

58 625 57 08

38 92012-2013)

8 (2015-2014)

22.

SP 44

Obłuże

ul. Sucharskiego 10

81 – 157 Gdynia

58  625 48 25

15

23.

 

SP 45

Dąbrowa

ul. Wiczlińska 33

81 578 Gdynia

58 629 06 48

14

24.

SP 46

Karwiny

ul. Chwaszczyńska 26

81- 571 Gdynia

   58 629 12 69

45

25.

SP 47

Dąbrowa

ul. Nagietkowa 73

81-589 Gdynia

   58 629 00 37

16

26.

 

SP 48

Chwarzno

ul. Jowisza 60

81- 601 Gdynia

   58 621 40 34

12

27.

 

SP 51

Śródmieście

ul. Słowackiego 53

81 – 392 Gdynia

   58 621 72 24

3

28.

SP 52

Grabówek

ul. Okrzei 6

81 -  228 Gdynia

   58  663 79 88

16

29.

SP 53

Wzgórze Św.

Maksymiliana

ul. Gen. J. Hallera 9

81- 453 Gdynia

    58 622 22 24

20

                                                                                                                                                                                     Razem: 618 miejsc

 

W rekrutacji uzupełniającej  nie ma już logowania się w systemie !

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń! 

Terminy rekrutacji: 

 • od 1czerwca 2018 r. do 8 czerwca 2018 r. (włącznie) do godz. 16.00 – wydrukowany Wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium należy w formie papierowej złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej dysponującymi wolnymi miejscami.
 • 15 czerwca 2018 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne w przedszkolu/szkole   list kandydatów  zakwalifikowanych oraz list  kandydatów niezakwalifikowanych,
 • do 20 czerwca 2018 r. do godz. 17.00 –  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  zapisu dziecka w  przedszkolu/szkole,  do której dziecko  zostało zakwalifikowane, 
 • 22 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje  Rekrutacyjne w przedszkolu/szkole list kandydatów przyjętych oraz list kandydatów nieprzyjętych.

 W rekrutacji uzupełniającej obowiązują te same kryteria oraz dokumenty potwierdzające ich  spełnianie:

 • na I etapie postępowania kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (mają taką samą wartość i brane są pod uwagę łącznie),
 • na II etapie postępowania kryteria tzw. samorządowe (określone w Uchwale Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.).

Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie) :

L. p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje  

 i więcej dzieci)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(wzór oświadczenia będzie dostępny

 w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1)

110 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie

o niepełnosprawności

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego

z rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata

w rodzinie

(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

110 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny

 i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

110 pkt

 

Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego: 

(Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

L.p.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Liczba punktów

1.

1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;

oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

w obwodzie szkoły podstawowej

z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3

 

 

55 pkt

2.

2)dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się

 w systemie dziennym;

 

oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4

 

 

20 pkt

3.

3)dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,

do którego o przyjęcie ubiega się

w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;

(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)

oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5

 

 

10 pkt

4.

4)dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;

oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6

 

8 pkt

5.

5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;

oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7

 

 

5 pkt

6.

6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)

oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) –

zał. nr 8

 

 

2 pkt

Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej
  w przedszkolu/szkole o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
  i nieprzyjętych.
 2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2016 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc, od 20 sierpnia 2018 r.

Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button