Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostepności
Deklaracja dostepności
Reset
Reset

Konkurs fotograficzny MAŁY EKOLOG W AKCJI

Konkurs fotograficzny MAŁY EKOLOG W AKCJI

REGULAMIN
WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
pt. „Mały ekolog w akcji”

 

 

 1. Organizator – Przedszkole nr 29 w Gdyni

    Koordynator – Sylwia Czaja – nauczyciela wychowania przedszkolnego

 

 1. Cele konkursu:
 • podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci;
 • propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia;
 • pogłębianie wiedzy na temat sposobów dbania o środowisko;
 • rozwijanie kreatywności i pomysłowości dzieci;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych;
 • doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej;
 • zachęcenie do wspólnego działania z rodzicami.

 

 1. Tematyka:

Wykonanie zdjęcia przedstawiającego sposób, w jaki możemy dbać o środowisko oraz wykonanie oprawy do zdjęcia.

 

 1. Zasady organizacyjne:
 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola nr 29 w Gdyni;
 • zdjęcie musi przedstawiać sposób, w jaki dziecko samodzielnie dba o środowisko;
 • zdjęcie powinno być wydrukowane w dowolnym formacie;
 • zdjęcie należy zaprezentować w oprawie samodzielnie wykonanej przez dziecko – używając dowolnej techniki plastycznej i dowolnych materiałów;
 • każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek dziecka oraz grupę, do której uczęszcza dziecko;
 • termin składania prac: 05.2023 r. Prace należy dostarczyć do wychowawczyń grup;
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 05.2023 r.

 

 1. Kryteria oceny:
 • zgodność z tematyką konkursu;
 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;
 • estetyka pracy.

 

 1. Postanowienia końcowe:

Dla uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola a prezentacja prac odbędzie się podczas Festynu Rodzinnego 1 czerwca.

 

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i życzę powodzenia.

 

Sylwia Czaja

koordynator konkursu

Data dodania: 2023-05-05 10:39:30
Data edycji: 2023-05-05 10:40:46
Ilość wyświetleń: 370
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej