Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze we wrześniu 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. „Nasze Przedszkole”
 2. „Wszyscy razem”
 3. „Jestem Przedszkolakiem”
 4. „Witamy Panią Jesień”

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Zapoznanie się dzieci z nauczycielami i pracownikami, z salą grupy I, toaletą
 • Kształtowanie umiejętności zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem
 • Rozpoznawanie swojego znaczka w szatni
 • Podaje swoje imię i rozpoznaje imiona dzieci z grupy
 • Wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
 • Rozpoznawanie podstawowych emocji
 • Kształcenie poczucia własnego „Ja”
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo w sali, placówce oraz na terenie ogrodu przedszkolnego
 • Kształtowanie umiejętności dbania o czystość i higienę osobistą w domu i w p-lu
 • Wdrażanie dzieci do zdrowego stylu życia poprzez ostrzeganie przed hałasem
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez eksperymentowanie i doświadczanie
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią
 • Dostrzeganie i opisywanie zjawisk atmosferycznych
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków warzyw i owoców
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych darów jesieni
 • Dostrzeganie piękna otaczającej nas przyrody
 • Kształcenie umiejętności rozróżniania i wskazywania barw podstawowych w najbliższym otoczeniu
 • Nauka używanie zwrotów grzecznościowych
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem koloru
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Powtarzanie prostych rymowanek
 • Rozumienie i stosowanie pojęcia wielkości: mały – duży
 • Reagowanie na umowne sygnały dźwiękowe
 • Kształcenie percepcji wzrokowej, ruchowej i słuchowe
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i rytmicznych

 

Data dodania: 2020-09-17 14:21:36
Ilość wyświetleń: 298
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej