Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze we wrześniu 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Przedszkole drugim domem
 2. Jesień w kuchni

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem własnej sali oraz innymi pomieszczeniami przedszkola: szatnia, sekretariat, gabinet dyrektora, kuchni itp. Kształtowanie postawy współgospodarza sali. Kształtowanie właściwego stosunku do pracowników placówki i umiejętności zachowania się wobec nich. Kształtowanie nawyku stosowania form grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Rozpoznawanie podstawowych emocji.
 • Kształtowanie umiejętności właściwego współżycia w grupie.  Ustalenie zasad i norm panujących w
 • przedszkolu oraz uświadomienie konieczności przestrzegania ich. Wdrażanie do utrzymania porządku w sali.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Rozpoznawanie kolorów sygnalizacji świetlnej oraz ich znaczenia, poznanie miejsc przeznaczonych do przechodzenia przez jezdnię. Kształtowanie u dzieci postawy zaufania do policjanta i jego pracy.
 • Rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw.
 • Kształtowanie przekonania o konieczności jedzenia owoców i warzyw, jako źródła witamin, oraz nawyku ich mycia. Poznanie jesiennych darów lasu.
 • Zapoznanie z figurą koła.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie sprawności manualnych oraz umiejętności samoobsługowych.
 • Rozwijanie procesów poznawczych takich jak: myślenie, pamięć, uwaga, mowa
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.
Data dodania: 2019-09-05 11:47:35
Ilość wyświetleń: 465
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej