Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w marcu 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Przedwiośnie za oknem i w oknie
 2. Czy możemy żyć bez wody?
 3. Czy lubimy zabawę w teatr?

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozwijanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy i hodowli roślin. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie tych zjawisk z aktualną porą roku. Dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego, jako źródła satysfakcji estetycznej. Zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów. Poznanie pracy i narzędzi ogrodnika. Poznanie wiosennych zwyczajów zwierząt.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania szacunku, życzliwości i wdzięczności wobec kobiet.
 • Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym. Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka i zwierząt oraz jej znaczenia dla roślin
 • Zapoznanie z elementami teatru. Poznanie wybranych form teatralnych: teatr żywego aktora, teatr lalek, teatr cieni, paluszkowy- pacynki i kukiełki, pantomima. Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiałów. Rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej. Bogacenie przeżyć dzieci przez zabawy z wcielaniem się w role. Kształcenie umiejętności wyrażania emocji i uczuć. Kształcenie nawyków właściwego zachowania się w teatrze.
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw badawczych i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa
 • Rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej
 • Doskonalenie pamięci wzrokowo- ruchowej
 • Kształcenie umiejętności odczytywania informacyjnych znaków graficznych – piktogramów pogodowych
 • Utrwalanie kolorów
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozbudzanie poczucia estetyki
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech
 • Kształcenie umiejętności porównywania wielkości, liczebności
 • Kształcenie umiejętności odwzorowywania układów z danych figur
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
Data dodania: 2020-02-26 13:58:43
Ilość wyświetleń: 330
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej