Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w lutym 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Czy znamy nasze miasto?
 2. Powrót do przeszłości

Treści kształcenia: 

 • Budowanie przywiązania do miejsca zamieszkania
 • Rozbudzanie zainteresowania historią Gdyni
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej
 • Doskonalenie pamięci wzrokowo- ruchowej
 • Kształcenie umiejętności odczytywania informacyjnych znaków graficznych
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozbudzanie poczucia estetyki
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • Kształcenie umiejętności porównywania wielkości, liczebności
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka na temat wulkanów, dinozaurów, jaskiniowców,
 • Poznanie właściwości fizycznych węgla, soli
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas zabaw badawczych
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt przestawionych na schematycznych obrazkach
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozbudzanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności tworzenia
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania elementów wg wielkości
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi: pierwszy, drugi, trzeci
Data dodania: 2020-02-11 09:41:08
Ilość wyświetleń: 332
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej