Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w listopadzie 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Baśnie i legendy o Polsce
 2. Co może mały człowiek?

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych na podstawie wybranych baśni legend
 • Rozwijanie mowy, myślenia, uwagi i pamięci
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się
 • Nauczanie szacunku do tradycji narodowych oraz przeszłości Polski
 • Kształtowanie postaw patriotycznych
 • Rozbudzanie poczucia własnej wartości
 • Wskazywanie dzieciom ich miejsca w środowisku przedszkolnym, rodzinnym, lokalnym
 • Kształcenie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych oraz przyswojenie podstawowych pojęć takich jak pomoc, opieka, współczucie, koleżeństwo, przyjaźń, opieka nad rodzeństwem, uprzejmość.
 • Aktywne uczestniczenie w proponowanych aktywnościach
 • Kształcenie poczucia estetyki
 • Rozwijanie słuchu i wrażliwości muzycznej
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Utrwalanie części ciała
 • Kształcenie umiejętności odczytywania informacyjnych znaków graficznych
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Przeliczanie w dostępnym dla dziecka zakresie
 • Porównywanie wielkości
 • Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia – łączenie przyczyny ze skutkiem
 • Utrwalanie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej i w przedszkolu
 • Wdrażanie do wywiązywania się z domowych obowiązków
 • Poznanie własnych praw
Data dodania: 2019-11-19 11:48:50
Data edycji: 2019-11-19 11:53:24
Ilość wyświetleń: 344
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej