Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze, piosenka i wiersz - luty 2021

Tematy kompleksowe:

 1. „Idziemy na sanki” – 01.02.2021 – 05.02.2021
 2. „Eksperymentujemy” – 08.02.2021 – 12.02.2021
 3. „Śmiech to zdrowie” – 15.02.2021 – 19.02.2021
 4. „Poznajemy różne zawody” – 22.02.2021 – 26.02.2021

Treści kształcenia:

 • Poznanie przyborów higienicznych i sposobów ich używania.
 • Świadome dbanie o higienę ciała i swoje zdrowie.
 • Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.
 • Poznanie i nazywanie części ciała.
 • Współdziałanie podczas zabaw i zajęć grupowych.
 • Posługiwanie się pędzlem podczas malowania
 • Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki podczas rysowania.
 • Wykonywanie prostych prac plastyczno-technicznych, np. wiatraczek, wyklejanka z kolorowego papieru.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; łączenie obrazków w logiczne ciągi.
 • Stosowanie określenia: najpierw, potem.
 • Rozwijanie umiejętność liczenia.
 • Grupowanie elementów według określonych zasad.
 • Stosowanie określenia: cięższy, lżejszy, dużo, mało, tyle samo.
 • Układanie prostych kształtów zgodnie ze wzorem.
 • Słuchanie z uwagą wierszy i opowiadań.
 • Poznanie pracy dentysty, kucharza, lekarza, fryzjera, piekarza.
 • Rozwijanie ciekawości badawczej - wykonywanie prostych doświadczeń.
 • Poznawanie właściwości wody, magnesu, śniegu.
 • Wypowiadanie się na temat swoich spostrzeżeń, doświadczeń i zdobytej wiedzy.
 • Ćwiczenie umiejętności w zadawaniu pytań.
 • Wzbogacanie wiadomości na temat rodzinnego miasta Gdynia
 • Ćwiczenia usprawniające narząd mowy - prawidłowe wypowiadanie głosek.
 • Nazywanie sprzętów wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych.
 • Aktywne uczestniczenie w organizowanych zabawach ruchowych.
 • Uczestniczenie w zabawach rytmiczno muzycznych.
 • Śpiewanie prostych piosenek.
 • Odgrywanie ról w prostych zabawach parateatralnych.
 • Rozpoznawanie zmiany tempa muzyki.
 • Kształtowanie prawidłowego oddechu – ćwiczenia ortofoniczne.
 • Rozwijanie spostrzegawczości, porównywanie obrazków.
 • Określanie temperatury powietrza: zimno, bardzo zimno.
 • Uzasadnienie konieczność dostosowania ubioru do pogody.

PIOSENKA pt. "Tak się zachmurzyło"

Tak się zachmurzyło słonko się ukryło.
Pada, pada śnieżek biały dawno go nie było 2x

Chodźmy na saneczki, chłopcy i dzieweczki.
Pojedziemy wszyscy razem z wysokiej góreczki 2x

Biegiem, biegiem, biegiem razem z panem śniegiem.
Przystaniemy na tej górce równiutkim szeregiem 2x

Pędzimy, pędzimy nic się nie boimy.
Aż tu na raz bęc na śnieżek i wszyscy leżymy. 2x

 

WIERSZ pt."Zabawa na śniegu"

Na saneczkach – śmigiem – śmiiiig!

I na łyżwach – fiku – mik!

A na nartach – szu, szu, szu!

Wiatr nas woła – wiju, wiu!

Tak pędzimy z górki – ziiiiu!

Prosto na pazurki – fiiiiu!

 

Data dodania: 2021-02-07 16:18:33
Data edycji: 2021-02-07 17:30:15
Ilość wyświetleń: 228
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej