Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na kwiecień 2020

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Kochamy książki i bajeczki
 2. Wielkanocne zwyczaje
 3. Jak dbać o naszą planetę?
 4. Czy możemy żyć bez wody?
 5. Polska – mój dom

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozbudzanie zainteresowań książką, czytelnictwem. Wdrażanie do umiejętnego obchodzenia się z książkami i ich szanowania. Poznanie różnicy między księgarnią a biblioteką. Rozwijanie zainteresowania otaczającym światem, zdobywanie informacji na temat powstawania papieru. Sprawdzanie różnych faktur papieru podczas zabaw badawczych.
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą. Rozbudzanie pozytywnych emocji i uczuć związanych z przygotowaniami do świąt, poczuciem przynależności do rodziny.
 • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat zachowań proekologicznych. Wdrażanie do utrzymywania porządku wokół siebie. Kształcenie umiejętności postrzegania czystego środowiska jako źródła pozytywnych doznań i przeżyć.
 • Podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka i zwierząt oraz jej znaczenia dla roślin. Poznanie sposobów oszczędzania wody w życiu codziennym
 • Kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania Ojczyzną. Budzenie miłości i szacunku do własnego kraju oraz poczucia przynależności narodowej. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania symboli i barw narodowych. Dostrzeganie piękna polskiego krajobrazu. Kształcenie umiejętności prezentowania swych emocji
 • Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw badawczych i zajęć, kształtowanie umiejętności językowych, bogacenie słownictwa, rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej i wzrokowej.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym zakresie, posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech. Porównywanie wielkości i pojemności. Rozumienie pojęć: mało, dużo, tyle samo. Rozwijanie orientacji przestrzennej oraz w schemacie ciała. Utrwalanie nazw podstawowych barw.
 • Doskonalenie sprawności manualnej. Rozbudzanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności tworzenia, w tym z surowców wtórnych. Rozwijanie poczucia estetyki.
 • Rozwijanie umiejętności zabawy i pracy w grupie z uwzględnieniem obowiązujących zasad.
Data dodania: 2020-03-26 13:04:23
Ilość wyświetleń: 316
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej