Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs Fotograficzny „TO WSZYSTKO POLSKA –WIOSENNA GDYNIA”

Konkurs Fotograficzny „TO WSZYSTKO POLSKA –WIOSENNA GDYNIA”

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „TO WSZYSTKO POLSKA –WIOSENNA GDYNIA”

 1. ORGANIZATOR
  Przedszkole nr 29 w Gdyni i Rada Rodziców Przedszkola nr 29 w Gdyni
 2. CELE KONKURSU
 • pokazanie wyjątkowości regionów naszego miasta – Gdyni;
 • budzenie przywiązania do rodzinnego miasta, kształtowanie wrażliwości na jego piękno;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic (krajobrazu, zabytków również przyrodniczych);
 • rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci przy pomocy rodziców;
 • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w gronie rodzinnym.
 1. MIEJSCE I TERMIN
 • Prace należy złożyć u pań nauczycielek prowadzących grupę, do której uczęszcza autor zdjęć.
 • Termin składania prac - 04.2019
 • Ogłoszenie wyników –04.2015
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej i stronie internetowej
 1. UCZESTNICY
  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci uczęszczających do przedszkola nr 29 wraz z Rodzicami.
 2. ZASADY UCZESTNICTWA
 • Prace należy dostarczać w formie papierowej - wydrukowane/wywołane zdjęcia.
 • Wydrukowaną/wywołaną fotografię należy wykonać w dowolnym formacie w technice kolorowej lub czarno-białej.
 • Tematem zdjęć może być krajobraz, zabytki, również przyrodnicze w ciekawym otoczeniu, interesujące budowle, budynki w naszym mieście lub okolicy.
 • Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
 • Do zdjęć umieszczonych w kopercie należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz Rodzica, nazwa grupy do której uczęszcza oraz tytułem zdjęcia. Rodzice dzieci biorących udział
  w konkursie musza także podpisać klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych.
 • Zgłaszając prace uczestnik wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej
  i na terenie placów.
 1. KRYTERIA OCENY PRAC
 • walory artystyczne,
 • kreatywność autora,
 1. ZASADY ORGANIZACYJNE
 • Na zwycięzców czekają drobne upominki i dyplomy.
 • Prace konkursowe będziemy podziwiać na wystawie w holu naszego przedszkola.
 • Zdjęcia zostaną zwrócone po ich prezentacji i na prośbę autora.
 • Zgłoszenia w konkursie należy dołączyć podpisane oświadczenie znajdujące się
  w załączniku.
 • Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.

   Justyna Konkol

Koordynator konkursu

Data dodania: 2019-03-27 14:17:25
Data edycji: 2019-03-28 09:45:49
Ilość wyświetleń: 986
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej