Czcionka:

A+A-

Kontrast:

5. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Lp.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1

Gdyńskie Centrum Sportu

·        Gdynia na fali

ü  Wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni,

ü  Promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu i o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru naszego miasta

ü  Wdrażanie do bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie

Kształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Cały rok

2

Urząd Miasta

·        Odprowadzam sam

ü  Zachęcanie do zmiany zachowań i nawyków transportowych zarówno dzieci, jak i rodziców w trosce o poprawę stanu środowiska naturalnego, zmniejszenie ruchu samochodowego w bezpośredniej okolicy przedszkola oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Promowanie aktywności fizycznej z użyciem ekologicznych środków transportu

II – V 2022

3

Bezpieczny Przedszkolak

·        Spotkanie z policjantem z wydziału Ruchu Drogowego

·        Wizyta strażaków w przedszkolu

·        Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

III – VI 2022

4

Biblioteka

·        Cykliczne wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 lub zajęcia on-line

ü  Rozwijanie zainteresowania książką, przygotowanie do nauki czytania.

Zachęcanie dzieci i Rodziców do wspólnego korzystania z biblioteki

Cały rok

5

Schronisko „Ciapkowo”

·        Akcja charytatywna na rzecz zwierząt w schronisku „Ciapkowo” w Gdyni

Kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt

X 2021

6

Towarzystwo Nasz Dom

·        Akcja charytatywna „Góra Grosza”

ü  Pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych

ü  Uświadomienie dzieciom siły wspólnego działania dla dobra potrzebującyh

XI- XII 2021

7

Hospicjum Dziecięce im. Św. Wawrzyńca w Gdyni

·        Zbiórka plastikowych nakrętek - akcja charytatywna na rzecz dzieci z hospicjum

ü  Uwrażliwianie na potrzeby dzieci chorych, cierpiących, potrzebujących pomocy

Nauka tolerancji i podnoszenie świadomości istnienia chorób wrodzonych i przewlekłych

Cały rok

8

Dom Seniora

·        Przygotowanie wielkanocnych upominków dla seniorów

·        Nagranie Życzeń Wielkanocnych

ü  Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez sprawianie przyjemności i radości seniorom

ü  Kultywowanie świątecznych tradycji wielkanocnych

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego poprzez budzenie wrażliwości oraz szacunku wobec osób starszych

IV 2022

Data dodania: 2021-09-16 16:53:06
Data edycji: 2021-09-16 16:53:16
Ilość wyświetleń: 368
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej