Czcionka:

A+A-

Kontrast:

4. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ROKU 2022/2023

Lp.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1.

Zebrania grupowe

Zebranie ogólne - Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy
i organizacją pracy przedszkola w roku 2021/2022

7 Wrzesień 2022

2.

Konsultacje indywidualne w ramach godzin dostępności

·        Organizacja przez wychowawców grup indywidualnych konsultacji dla rodziców w formie bezpośredniej lub telefonicznej w zależności od potrzeb i możliwości- Rozwiązywanie problemów wychowawczych itp.

·        Umieszczanie informacji dla rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładkach grupowych - Systematyczne informowanie rodziców o sprawach bieżących

Kontakt mailowy i telefoniczny  z rodzicami - Pomoc w bieżących sprawach dotyczących rozwoju dziecka

Według harmonogramu konsultacji, po wcześniejszym umówieniu się z wychowawca poprzez grupowy  adres mailowy 

Cały rok

3.

Pedagogizacja

Przesyłanie artykułów pedagogicznych, propozycji szkoleń, ciekawych linków dla rodziców za pomocą poczty elektronicznej - Wspieranie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dziecka.

Cały rok

 

Przygotowywanie tablicy z mottem dla rodziców przy wejściu do przedszkola - Poszerzanie wiedzy rodziców oraz podtrzymywanie więzi rodzinnych.

Cały rok

Data dodania: 2021-09-16 16:50:52
Data edycji: 2022-10-27 14:47:45
Ilość wyświetleń: 852
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej