Czcionka:

A+A-

Kontrast:

4. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Lp.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1.

Zebrania grupowe

Zebranie ogólne - Zapoznanie rodziców z koncepcją pracy
i organizacją pracy przedszkola w roku 2021/2022

Wrzesień 2021

 

Konsultacje indywidualne

·        Zebrania grupowe (informacyjne):

- Zapoznanie rodziców z pracą dydaktyczno - wychowawczą w poszczególnych grupach oraz nauczycielami
-Przedstawienie wyników obserwacji wstępnych i końcowych

·        Listopad 2021

Maj/ Czerwiec 2022

2.

Konsultacje indywidualne

·        Organizacja przez wychowawców grup indywidualnych konsultacji dla rodziców w formie bezpośredniej lub w formie on-line w zależności od procedur  - epidemiologicznych  - Rozwiązywanie problemów wychowawczych itp.

·        Umieszczanie informacji dla rodziców na stronie internetowej przedszkola w zakładkach grupowych - Systematyczne informowanie rodziców o sprawach bieżących

Kontakt mailowy i telefoniczny  z rodzicami - Pomoc w bieżących sprawach dotyczących rozwoju dziecka

·        Według harmonogramu konsultacji

Cały rok

3.

Pedagogizacja

Przesyłanie artykułów pedagogicznych, propozycji szkoleń, ciekawych linków dla rodziców za pomocą poczty elektronicznej - Wspieranie rodziców w procesie wychowania i rozwoju dziecka.

·        Cały rok

 

Przygotowywanie gazetki dla rodziców przy wejściu do przedszkola - Poszerzanie wiedzy rodziców oraz podtrzymywanie więzi rodzinnych.

Cały rok

Data dodania: 2021-09-16 16:50:52
Data edycji: 2021-09-16 16:51:01
Ilość wyświetleń: 509
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej