Czcionka:

A+A-

Kontrast:

3. KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU 2022/2023

Lp.

Kierunek polityki oświatowej państwa

Sposób realizacji

Termin

1

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

·        Poruszanie tematu piękna przyrody podczas zajęć dydaktycznych

·        Wyrabianie nawyku bycia dobrym dla zwierząt i roślin – ochrona zwierząt i roślin

·        „Toaleta to nie śmietnik” – wprowadzanie cyklu zajęć popołudniowych

·        Wybór dni nietypowych w bieżących planach miesięcznych

Cały rok szkolny

2

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

·        Przygotowywanie tablic edukacyjnych, z mottem co dwa tygodnie

·        Zachęcanie rodziców do działalności na rzecz przedszkola

·        Zorganizowanie zajęć współuczestniczących dla rodziców – jedne w semestrze, prowadzone przez wszystkie nauczycielki

·        Prowadzenie zabaw wyciszających i relaksacyjnych

·        Zorganizowanie kącików relaksacyjnych i odstresowujących w grupach

·        Prowadzenie zajęć plastyczno - relaksacyjne

·        Prowadzenie rozmów z dziećmi

 

 

 

Cały rok szkolny

3

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

·        Rozmowy z dziećmi i rodzicami na temat bezpieczeństwa korzystania z internetu przez dzieci

Cały rok szkolny

4

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

·        Konsultacje nauczycielek z rodzicami w ramach dostępności

·        Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Cały rok szkolny

Data dodania: 2021-09-16 16:51:59
Data edycji: 2022-10-27 14:48:22
Ilość wyświetleń: 4232
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej