Czcionka:

A+A-

Kontrast:

2. KALENDARZ WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1

Dzień Przedszkolaka

·        Kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej – spektakl Teatru Gwiezdny Pył

21.09.2022r.

2

Dzień Głośnego Czytania

·        Czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonego gościa

·        Nawiązanie współpracy z rodzicami lub lokalnym środowiskiem

29.09.2022

3

Dzień Edukacji Narodowej

·        Wykonanie laurek, upominków dla pracowników przedszkola przez wszystkie grupy

·        Kształtowanie poczucia przynależności przedszkolnego i szacunku do środowiska

·        Przedstawienie w wykonaniu wszystkich grup

14.10.2022r.

4

Pasowanie na Przedszkolaka

·        Wydarzenie grupowe z udziałem Dyrekcji przedszkola

·        Rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej.

·        Przedstawianie z okazji pasowania, grupa I

Listopad 2021r.

5

Święto Niepodległości

·        Kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny i postaw patriotycznych

·        Rozwijanie uzdolnień teatralnych, muzycznych, wokalnych.

·        Przedstawienie w wykonaniu grupy IVa

10.11.2022

 

6

Kolędowanie grupowe

Wigilia Grupowa

·        Wykonanie kolędy, pastorałki, utworu świątecznego przez grupy przedszkolne z wykonaniem inscenizacji. Wigilia w grupach.

·        Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.

·        Jasełka – przedstawienie w wykonaniu grupy II

Grudzień  2022

7

Bal karnawałowy

·        Zabawa przebierana

·        Zabawy muzyczno – ruchowe w grupach

·        Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej

·        Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

I połowa II 2023

8

Dzień Babci i Dziadka

·        Inscenizacje teatralne dla Babć i Dziadków

·        Umacnianie więzi rodzinnych między babcią, dziadkiem a wnukami

·        Dostarczanie miłych wrażeń i przeżyć w różnych sferach działalności: muzycznej, ruchowej, słownej

Styczeń 2023

9

Urodziny Gdyni

·        Zajęcia tematyczne w grupach

10.02.2023

10

Spotkanie z Zającem

·        Wielkanocne śniadanie

·        Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

·        Przedstawienie wielkanocne w grupie IVb

7.04.2023

11

Wycieczka krajoznawcza

·        Wyjazd całego przedszkola na zewnętrzną atrakcję

I połowa maja 2023

12

Dzień Dziecka

·        Festyn sportowy

·        Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, nawiązywanie bliższych kontaktów z dziećmi poprzez radosne wspólne przeżywanie ich święta

01.06.2023

13

Zakończenie roku dla najstarszych grup

·        Uroczysta akademia  w wykonaniu grupy IVa i IVb

·        Przeżywanie nastroju odświętności i wyjątkowości w czasie uczestniczenia w uroczystości pożegnania przedszkola

·        Pełnienie roli gospodarza wobec zaproszonych gości

·        Kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki

I połowa Czerwca 2023

Data dodania: 2019-01-09 11:20:08
Data edycji: 2022-10-27 14:38:33
Ilość wyświetleń: 3742
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej