Czcionka:

A+A-

Kontrast:

2. KALENDARZ WYDARZEŃ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

FORMA REALIZACJI  / CEL

TERMIN REALIZACJI

1.

Dzień Przedszkolaka

·        Kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej.

20.09.2021r.

2.

Dzień Głośnego Czytania

·        Czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonego gościa

·        Nawiązanie współpracy z rodzicami lub lokalnym środowiskiem

(może jakiś pisarz literatury dziecięcej z regionu)

29.09.2021

3.

Dzień Chłopaka

·        Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy.

30.09.2021r.

4.

„Skarby znad morza”

·        Konkurs plastyczno-techniczny wewnątrz przedszkolny- kreatywny kolaż

Wrzesień/

październik 2021

5.

Akcja charytatywna na rzecz Ciapkowa - Schroniska dla bezdomnych zwierząt

·        Zbiórka artykułów na rzecz zwierząt ze schroniska

·        Kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt.

Październik  2021

6.

Dzień Dziewczynki

·        Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy.

11.10.2021

7.

Dzień Edukacji Narodowej

·        Wykonanie laurek, upominków dla pracowników przedszkola przez wszystkie grupy

·        Kształtowanie poczucia przynależności przedszkolnego i szacunku do środowiska

·        Przedstawienie w wykonaniu grupy III

14.10.2021r.

8.

Pasowanie na Przedszkolaka

Wydarzenie grupowe z udziałem Dyrekcji przedszkola

·        Rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej.

Listopad 2021r.

9.

Święto Niepodległości

·        Kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny i postaw patriotycznych

·        Rozwijanie uzdolnień teatralnych, muzycznych, wokalnych.

·        Przedstawienie w wykonaniu grupy IVa

11.11.2021

 

10.

Dzień Ryby

·        Zajęcia w grupie

·        Galeria prac plastycznych na sali gimnastycznej

·        Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i uzdolnień plastycznych dzieci.

13 - 17.12.2021

11.

Kolędowanie grupowe

Wigilia Grupowa

·        Wykonanie kolędy, pastorałki, utworu świątecznego przez grupy przedszkolne z wykonaniem inscenizacji. Wigilia w grupach.

·        Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.

·        Jasełka – przedstawienie w wykonaniu grupy IVb

Grudzień  2021

12.

Bal karnawałowy

„Bal morski”

·        Zabawa przebierana

·        Zabawy muzyczno – ruchowe w grupach

·        Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej

·        Czerpanie radości ze wspólnej zabawy

Styczeń 2022

13.

Dzień Babci i Dziadka

·        Inscenizacje teatralne dla Babć i Dziadków

·        Umacnianie więzi rodzinnych między babcią, dziadkiem a wnukami

·        Dostarczanie miłych wrażeń i przeżyć w różnych sferach działalności: muzycznej, ruchowej, słownej

Styczeń 2022

14.

Wystawa fotograficzna „Gdynia w obiektywie”

·        Galeria zdjęć (wystawa w przedszkolu lub prezentacja multimedialna)

10 II 2022

15.

Rozśpiewane Urodziny Gdyni

·        Przygotowanie grupowych występów /szanty

·        Stworzenie filmiku multimedialnego

10 II 2022

16.

„Morze, nasze morze…”

·        Zewnętrzny konkurs recytatorski o tematyce morskiej

Luty/marzec 2022

17.

Dzień Wiosny

·        wiosenny pokaz mody

·        Rozwijanie twórczego potencjału dzieci i rodziców w tworzeniu kreacji wiosennych

21.03.2022

18.

Konkurs plastyczny

„Ulica Unruga”

·        Wewnętrzny konkurs plastyczny

Marzec/kwiecień 2022

19.

Spotkanie z Zającem

·        Wielkanocne śniadanie

·        Zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi

15.04.2022

20.

Dzień Ziemi

·        Udział w akcji sprzątania ogrodu przedszkolnego lub lasu

·        Promowanie dbania o środowisko

22.04.2022

21.

Europejski Dzień Morza

·        Podniesienie świadomości dzieci na temat mórz i ich znaczenia w naszym codziennym życiu

·        Rozwijanie uzdolnień teatralnych, muzycznych, wokalnych

·        Przedstawianie o tematyce morskiej  w wykonaniu gr II

16-20.05.2022

22.

Dzień Rodziny

·        Festyn rodzinny (zabawy z rodzicami w grupach)

·        Zachęcanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestniczenia w proponowanych zabawach oraz konkursach

·        Stworzenie okazji do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci na terenie przedszkola

16.05.2022

23.

Dzień Dziecka

·        Wycieczka regionalna

·        Kształtowanie świadomego obywatelstwa regionalnego i praktyczne doświadczenie oraz akceptacja tradycji, klimatu kulturowego, obyczaju, obrzędu, twórczości, sztuk, języka

·        Wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego, nawiązywanie bliższych kontaktów z dziećmi poprzez radosne wspólne przeżywanie ich święta

01.06.2022

24.

Quiz wiedzy o lokalnym środowisku

·        Quiz wewnątrz grup - Podsumowanie zdobytej wiedzy
o najbliższym regionie

Czerwiec 2022

25.

Zakończenie roku dla najstarszych grup

·        Uroczysta akademia  w wykonaniu grupy IVa i IVb

·        Przeżywanie nastroju odświętności i wyjątkowości w czasie uczestniczenia w uroczystości pożegnania przedszkola

·        Pełnienie roli gospodarza wobec zaproszonych gości

·        Kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki

Czerwiec 2022

26.

 

Pierwszy dzień lata

 

·        Robienie lodów lub wycieczka na lody/ piknik

·        Zapoznanie dzieci z procesem powstawania sorbetów owocowych zgodnie z instrukcją

·        Zapoznanie ze smakami lata

21.06.2022

27.

Akcja charytatywna „Góra Grosza”

·        Zbiórka monet na rzecz dzieci wychowujących się poza własną rodziną

·        Kształcenie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

Luty/kwiecień 2022

Data dodania: 2019-01-09 11:20:08
Data edycji: 2021-09-16 16:49:39
Ilość wyświetleń: 3041
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej