Czcionka:

A+A-

Kontrast:

1. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2021-2022

POZNAJEMY LOKALNE ŚRODOWISKO

 

L.p.

Zadania

Forma realizacji

Cele

Termin realizacji

1.

 

Projekt: morze- zabawy twórcze dla dzieci

 

·        Przeprowadzenie zajęć w grupach w oparciu
o gotowe scenariusze projektowe/ dokumentacja w formie zdjęć

·        Udział w projekcie „Gdynia na fali”

Rozwijanie wiedzy i zainteresowań przyrodniczych i społecznych w oparciu o zajęcia edukacyjne z elementami twórczych zabaw z zakresu projektowania, sztuki, flory i fauny Morza Bałtyckiego.

 

 

Cały rok

jeden/dwa scenariusze w miesiącu

IX 2021

„Skarby znad morza”

Konkurs plastyczno-techniczny wewnątrz przedszkolny- kreatywny kolaż

IX-X 2021

2.

Dzień Ryby

·        Zajęcia w grupach

·        Galeria prac grupowych w sali gimnastycznej / na stronie internetowej przedszkola

·        Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i uzdolnień plastycznych dzieci.

·        Doskonalenie umiejętności współpracy w grupach i zespołach.

·        Integracja grup przedszkolnych

13-17 XII 2021

3.

„Śladami twórczości kaszubskiej”

 

·        Nawiązanie do haftu kaszubskiego w działalności plastycznej dzieci (ozdoby świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne).

·        Spotkanie z artystą regionalnym.

·        Galeria twórczości kaszubskiej.

·        Rozwijanie kreatywności w nawiązaniu do kultury i tradycji regionalnych.

·        Rozwijanie zainteresowań artystycznych.

·        Zachęcanie Rodziców do wspólnych przedsięwzięć.

Cały rok

4.

„Morze, nasze morze…”

Zewnętrzny konkurs recytatorski o tematyce morskiej

 

·        Rozwijanie uzdolnień recytatorskich i teatralnych.

·        Kształtowanie poczucia własnej wartości.

·        Przybliżenie literatury związanej z tematyką morską.

·        Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Luty/marzec  2022

5.

Szlakiem legend kaszubskich

 

Wybrane działania edukacyjne na bazie  legend dostosowane do umiejętności dzieci

(po jednej legendzie na półrocze)

·        Zapoznanie z wybranymi legendami regionu.

·        Prezentacja wybranych legend w dowolnie wybranej formie artystycznej lub edukacyjnej.

Cały rok

6.

Tańce regionalne

Zaprezentowanie wybranych tańców z regionu

·        Zapoznanie z kulturą regionu

·        Rozwijanie zdolności i umiejętności tanecznych.

Cały rok

7.

Zawody w naszym regionie

·        Zajęcia w grupach z uwzględnieniem wybranych treści z zakresu doradztwa zawodowego.

·        Wyjścia grupowe.

·        Spotkania z ciekawymi osobami .

·        Udział w Święcie 13. Dywizjonu Trałowców

·        Poznawanie wybranych zawodów kojarzących się z najbliższym środowiskiem społecznym: marynarz, rybak, stoczniowiec, ratownik, lotnik marynarki wojennej, bartnik.

·        Integracja ze środowiskiem Lokalnym.

·        Pasowanie na Wilka Morskiego.

Cały rok

 

 

IV  2022

9.

Rozśpiewane Urodziny Gdyni

·        Przygotowanie grupowych występów /szanty

·        Stworzenie filmiku multimedialnego

 

·        Kształcenie poczucia przynależności do regionu.

·        Uczczenie Urodzin Gdyni z wykorzystaniem morskiego akcentu.

·        Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznych.

10 II 2022

Wystawa fotograficzna „Gdynia w obiektywie”

Galeria zdjęć

(wystawa w przedszkolu lub prezentacja multimedialna)

·        Rozwijanie zainteresowań lokalnym środowiskiem, dostrzeganie jego walorów przyrodniczych i turystycznych.

·        Włączenie rodziców do wspólnych działań

10 II 2022

10.

Historia naszego regionu – ciekawe miejsca, ciekawi ludzie

·        Wycieczka do Muzeum Gdyni.

·        Wycieczka do Centrum Kultury Kaszubskiej.

·        Wycieczka do Szymbarku

·        Wybrane działania edukacyjne  dostosowane do umiejętności dzieci przybliżające historię regionu i sylwety znanych postaci historycznych

·        Poznanie ciekawostek historycznych z regionu pomorskiego.

·        Rozwijanie zainteresowania kulturą regionu Kaszub

·        Kształtowanie patriotyzmu lokalnego

14-25 III/ 2022

II półrocze

 

Cały rok

11.

Europejski Dzień Morza

Przedstawienie o tematyce morskiej

·        Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.

·        Rozwijanie umiejętności artystycznych: muzycznych, tanecznych, teatralnych.

16-20 V 2022

12.

Konkurs plastyczny

„Ulica Unruga”

 

Wewnętrzny konkurs plastyczny

 

 

·        Przybliżenie sylwety znanej postaci związanej z Gdynią.

·        Kształtowanie postaw patriotycznych.

·        Rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych.

III/IV 2022

 

 

13.

Quiz wiedzy o lokalnym środowisku

Quiz wewnątrz grup

·        Podsumowanie zdobytej wiedzy o najbliższym regionie

VI 2022

Data dodania: 2021-09-16 16:48:27
Data edycji: 2021-09-16 16:48:56
Ilość wyświetleń: 473
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej