Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w marcu 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. W marcu jak w garncu
 2. Pierwsze kwiaty
 3. Wiosna wita nas
 4. Gospodarstwo

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych,
 • Dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie,
 • Zapoznanie z wyglądem i nazwami kwiatów,
 • Poznanie procesu rozwoju roślin,
 • Obserwacja roślin w warunkach naturalnych,
 • Wdrażanie do uważnej obserwacji,
 • Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci – kształtowanie postawy prozdrowotnej,
 • Wspomaganie rozwoju fizycznego,
 • Rozwijanie umiejętności wokalno – tanecznych,
 • Doskonalenie poczucia rytmu,
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania,
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,
 • Kształtowanie umiejętności współpracy,
 • Kształtowanie pojęć matematycznych,
 • Doskonalenie umiejętności liczenia,
 • Poszerzanie wiadomości i zasobu słownictwa,
 • Kształtowanie koncentracji uwagi,
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • Rozwijanie logicznego myślenia,
 • Zapoznanie ze słowami i melodią nowej piosenki,
 • Wyrabianie wrażliwości muzycznej,
 • Pobudzenie wyobraźni i rozwijanie kreatywności,
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego,
 • Wzmacnianie odporności emocjonalnej,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Doskonalenie myślenia operacyjnego,
 • Utrwalenie figury geometrycznej – koło,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • Rozwijanie funkcji sensorycznych,
 • Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze,
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki teatralnej.
Data dodania: 2019-03-01 08:30:39
Ilość wyświetleń: 79
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button