Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w maju 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Życie w ulu
 2. Zawody
 3. Moja rodzina
 4. Mój świat

                                                                                                                                                          

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • Rozszerzanie wiadomości o świecie przyrody,
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania,
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,
 • Rozwijanie sprawności językowej,
 • Doskonalenie sprawności ruchowej,
 • Doskonalenie procesów myślowych,
 • Ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej,
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • Porównywanie liczebności zbiorów,
 • Wzmacnianie poczucia więzi z bliskimi,
 • Wychowanie ku wartościom rodzinnym,
 • Tworzenie gry planszowej,
 • Rozwijanie umiejętności współpracy,
 • Rozwijanie wypowiedzi słownych na określony temat,
 • Poznanie schematu pracy na poczcie,
 • Poznanie pracy zegarmistrza, bibliotekarza, kucharza, sportowca, górnika, rolnika,
 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni,
 • Pobudzanie kreatywności i samodzielności,
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • Doskonalenie myślenia operacyjnego,
 • Ćwiczenie motoryki małej i dużej,
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania,
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej,
 • Rozwijanie funkcji sensorycznych,
 • Kształtowanie koncentracji uwagi,
 • Kształtowanie umiejętności doprowadzania zadania do końca,
 • Rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • Poszukiwanie różnych źródeł dźwięku,
 • Poznanie nowej piosenki,
 • Uwrażliwienie słuchowe na wysokość dźwięku,
 • Rozwijanie myślenia logicznego,
 • Doskonalenie umiejętności liczenia
 • Czerpanie radości ze wspólnych zabaw.
Data dodania: 2019-05-02 07:04:22
Ilość wyświetleń: 52
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button