Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w lutym 2018

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Bezpieczne zabawy
 2. Ubrania
 3. Pory roku
 4. W świecie kotów

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Kultywowanie tradycji obchodzenia karnawału;
 • Zapoznanie z historią powstania Gdyni;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej;
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie zasobu słownictwa;
 • Doskonalenie słuchu fonematycznego;
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych;
 • Wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo własne i innych;
 • Rozwijanie myślenia operacyjnego;
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Nauka tańca z rekwizytem;
 • Rozwijanie sprawności językowej;
 • Ćwiczenia koncentracji;
 • Wdrażanie do zachowania kultury osobistej;
 • Rozwijanie wiedzy ogólnej;
 • Pobudzanie wyobraźni;
 • Rozwijanie kreatywności;
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz pamięci;
 • Kształtowanie własnego punktu widzenia;
 • Kształtowanie świadomości własnego ciała, szczególnie dłoni;
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej;
 • Kształtowanie prozdrowotnej postawy;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Wspomaganie w rozumieniu pomiaru długości;
 • Doskonalenie umiejętności liczenia;
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowej;
 • Zapoznanie ze słowami i melodią nowej piosenki;
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania zjawisk atmosferycznych i ich nazywania;
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta;
 • Rozpoznawanie cech pod względem wielkości;
 • Rozpoznawanie i kontynuowanie rytmów;
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni;
 • Wspólna zabawa z wykorzystaniem popularnej piosenki;
 • Inspirowanie do aktywności ze śpiewem.
Data dodania: 2019-02-04 13:54:40
Ilość wyświetleń: 83
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button