Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu 2019

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Gospodarstwo

 2. Wielkanocne niespodzianki

 3. Święta tuż, tuż…

 4. Przedszkolne dni dla klimatu

 5. Jestem PolakiemTREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

 • Zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych,

 • Kultywowanie tradycji przygotowania koszyka do poświęcenia,

 • Zapoznanie z wielkanocnym zwyczajem oblewania się wodą,

 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania,

 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,

 • Rozwijanie sprawności fizycznej,

 • Ćwiczenie koordynacji słuchowo – wzrokowej,

 • Doskonalenie umiejętności matematycznych,

 • Porównywanie liczebności zbiorów,

 • Utrwalenie podstawowych nazw figur geometrycznych,

 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni,

 • Pobudzanie kreatywności i samodzielności,

 • Rozwijanie słuchu fonematycznego,

 • Doskonalenie myślenia operacyjnego,

 • Ćwiczenie motoryki małej,

 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej,

 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

 • Kształtowanie odporności emocjonalnej,

 • Rozwijanie funkcji sensorycznych,

 • Kształtowanie koncentracji uwagi,

 • Rozwijanie sprawności językowej,

 • Rozwijanie umiejętności współpracy,

 • Kształtowanie umiejętności doprowadzania zadania do końca,

 • Kształtowanie postawy proekologicznej,

 • Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

 • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo zagrażające środowisku ze strony człowieka,

 • Poznanie możliwości walki z zanieczyszczaniem środowiska,

 • Uświadomienie potrzeby ograniczania ilości śmieci poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,

 • Rozwijanie wiedzy ogólnej,

 • Uwrażliwienie słuchowe na dynamikę dźwięku,

 • Poznanie nowej piosenki,

 • Rozwijanie myślenia logicznego,

 • Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

 • Budzenie przywiązania i szacunku do ojczyzny,

 • Poznanie stolicy Polski,

 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

 • Wdrażanie do poszanowania książek,

 • Zapoznanie z etapem powstania książki.

Data dodania: 2019-03-29 20:33:58
Ilość wyświetleń: 71
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button