Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

FORMA REALIZACJI / CEL GŁÓWNY

TERMIN REALIZACJI

1

Dzień Przedszkolaka

Praca plastyczno- konstrukcyjna „ Moje przedszkole” w starszych grupach

Praca plastyczna „Jestem przedszkolakiem” w młodszych grupach

 

·         Kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej.

18.09.2019r.

2

Dzień chłopaka

„Chłopięca elegancja”- pokaz mody

 

·         Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy.

30.09.2019r.

3

Akcja charytatywna na rzecz Ciapkowa - Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zbiórka artykułów na rzecz zwierząt ze schroniska

 

·         Kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt.

09.2019

4

Dzień drzewa

Sadzenie drzewa/ krzewu przez każdą grupę przedszkolna w ogrodzie

 

·         Kształtowanie postaw pro- ekologicznych i społecznych.

10.10.2019r.

5

Dzień Edukacji Narodowej

Wykonanie przedstawienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola przez nauczycieli w formie nagrania

 

·         Doskonalenie umiejętności multimedialnych.

14.10.2019r.

6

Pasowanie na przedszkolaka

Wydarzenie grupowe z udziałem Dyrekcji przedszkola

 

·         Rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej.

11.2020r.

7

Święto Niepodległości

„ Przedszkolak do hymnu- akcja na placu przedszkolnym z udziałem wszystkich przedszkolaków. Zaproszenie placówek przedszkolnych do włączenia się w akcję

 

·         Kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny i postaw patriotycznych

11.11.2020

 

8

Dzień Pluszowego Misia

„Mały miś…”- wspólne redagowanie i wykonanie bajki

 

·         Wywoływanie pozytywnych przeżyć motywujących do wspólnych działań.

25.11.2020

9

Andrzejki

Wydarzenie grupowe

 

·         Kultywowanie polskich tradycji ludowych

31.11.2020

10

Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum dziecięcego Bursztynowa Przystań

„Pierniczki w koszyczku”- zbieranie funduszy na wsparcie placówki hospicyjnej. Wykonanie kartki urodzinowo- świątecznej

 

·         Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, chorych, cierpiących, oczekujących pomocy

Listopad/

grudzień

11

Kolędowanie grupowe

Wykonanie kolędy, pastorałki, utworu świątecznego przez grupy przedszkolne z wykonaniem inscenizacji

 

·         Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.

Grudzień 2020

12

Bal karnawałowy

Zabawa muzyczno- ruchowa w grupach

 

·         Rozwijanie twórczego potencjału rodziców i dzieci w tworzeniu kreacji karnawałowej w domu

Styczeń 2020

13

Dzień babci i dziadka

Przygotowanie wystawy prac plastycznych przedstawiających wizerunek babci i dziadka. Przygotowanie repertuaru muzyczno- artystycznego

 

·         Doskonalenie możliwości multimedialnych i kompetencji społecznych

Styczeń 2020

14

Przedszkolny Quiz – Dzień Składanek

 i Łamigłówek

„W co bawili się dziadek i babcia?”- wywiady z dziadkami i odtworzenie zabaw w placówce przedszkolnej

 

rozwijanie wytrwałości w działaniu, wdrażanie do współzawodnictwa podczas zabaw intelektualnych i ruchowych

29.01.2020r.

Data dodania: 2019-01-09 11:20:08
Data edycji: 2020-09-08 12:39:58
Ilość wyświetleń: 1242
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej