Czcionka:

A+A-

Kontrast:

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

FORMA REALIZACJI / CEL GŁÓWNY

TERMIN REALIZACJI

1

Dzień Przedszkolaka

Praca plastyczno- konstrukcyjna „ Moje przedszkole” w starszych grupach

Praca plastyczna „Jestem przedszkolakiem” w młodszych grupach

 

·         Kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej.

18.09.2020r.

2

Dzień chłopaka

„Chłopięca elegancja”- pokaz mody

 

·         Dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy.

30.09.20120

3

Akcja charytatywna na rzecz Ciapkowa - Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Zbiórka artykułów na rzecz zwierząt ze schroniska

 

·         Kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt.

09.2020

4

Dzień drzewa

Sadzenie drzewa/ krzewu przez każdą grupę przedszkolna w ogrodzie

 

·         Kształtowanie postaw pro- ekologicznych i społecznych.

10.10.2020r.

5

Dzień Edukacji Narodowej

Wykonanie przedstawienia dla dzieci uczęszczających do przedszkola przez nauczycieli w formie nagrania

 

·         Doskonalenie umiejętności multimedialnych.

14.10.2020r.

6

Pasowanie na przedszkolaka

Wydarzenie grupowe z udziałem Dyrekcji przedszkola

 

·         Rozwijanie przynależności do społeczności przedszkolnej.

11.2020r.

7

Święto Niepodległości

„ Przedszkolak do hymnu- akcja na placu przedszkolnym z udziałem wszystkich przedszkolaków. Zaproszenie placówek przedszkolnych do włączenia się w akcję

 

·         Kształtowanie poczucia przynależności do ojczyzny i postaw patriotycznych

…….11.2020

 

 

Konkurs recytatorski „Piękna nasza Polska cała”

Konkurs recytatorski online dla dzieci z przedszkola 29

 

·         Kształtowanie postawy patriotycznej

·         Ćwiczenie recytacji oraz pamięci

·         Budzenie poczucia własnej wartości

10/12.11. 2020

8

Dzień Pluszowego Misia

„Mały miś…”- wspólne redagowanie i wykonanie bajki

 

·         Wywoływanie pozytywnych przeżyć motywujących do wspólnych działań.

25.11.2020

9

Andrzejki

Wydarzenie grupowe

 

·         Kultywowanie polskich tradycji ludowych

31.11.2020

10

Akcja charytatywna na rzecz Hospicjum dziecięcego Bursztynowa Przystań

„Pierniczki w koszyczku”- zbieranie funduszy na wsparcie placówki hospicyjnej. Wykonanie kartki urodzinowo- świątecznej

 

·         Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych osób, chorych, cierpiących, oczekujących pomocy

Listopad/

Grudzień 2020

11

Kolędowanie grupowe

Wykonanie kolędy, pastorałki, utworu świątecznego przez grupy przedszkolne z wykonaniem inscenizacji

 

Kultywowanie polskich tradycji świątecznych.

Grudzień 2020

12

Bal karnawałowy

Zabawa muzyczno- ruchowa w grupach

 

Rozwijanie twórczego potencjału rodziców i dzieci w tworzeniu kreacji karnawałowej w domu

Styczeń 2021

13

Dzień babci i dziadka

Przygotowanie wystawy prac plastycznych przedstawiających wizerunek babci i dziadka. Przygotowanie repertuaru muzyczno- artystycznego

 

Doskonalenie możliwości multimedialnych i kompetencji społecznych

Styczeń 2021

14

Przedszkolny Quiz – Dzień Składanek

 i Łamigłówek

„W co bawili się dziadek i babcia?”- wywiady z dziadkami i odtworzenie zabaw w placówce przedszkolnej

 

rozwijanie wytrwałości w działaniu, wdrażanie do współzawodnictwa podczas zabaw intelektualnych i ruchowych

29.01.2021r.

15

Obchody Urodzin Gdyni

Przedszkolny konkurs plastyczno-techniczny „Złota Rybka”

Przestawienie o tematyce morskiej przygotowane przez V grupę

Luty 2021

16

Spektakl z okazji Dnia Teatru

Przedstawieni na temat emocji przygotowane przez III grupę

Marzec 2021

17

Dzień Zająca

Zabawy w grupach o tematyce wielkanocnej, prośba do rodziców o chętna osobę do roli Zająca Wielkanocnego

Przygotowanie dekoracji na sali gimnastycznej i holu

Kwiecień 2021

18

Uroczystości z okazji 3 maja

Przygotowanie uroczystości o tematyce patriotycznej przygotowane przez IV grupę

 

19

Dzień mamy i Taty

Przygotowanie przestawienia o tematyce rodzinnej przygotowane przez II grupę

Maj 2021

20

Dzień Dziecka

Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez nauczycielki przedszkola

Wycieczka każdej z grup osobnym autokarem

Czerwiec 2021

21

Zakończenie roku

Pożegnanie Zerówek

Czerwiec 2021

Data dodania: 2019-01-09 11:20:08
Data edycji: 2021-04-29 11:44:17
Ilość wyświetleń: 1698
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej