Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

1. KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

Lp.

NAZWA UROCZYSTOŚCI

CELE

TERMIN REALIZACJI

1

Przedstawienie teatralne Teatru „Gargulec” z okazji Dnia Przedszkolaka

 • kształcenie poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej
 • dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji oraz okazji do wspólnej zabawy

20.09.2018r.

2

Akcja charytatywna na rzecz Ciapkowa - Schroniska dla bezdomnych zwierząt

 • kształcenie wrażliwości i empatii oraz odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt
 • integracja ze środowiskiem

25.10.2019r.

3

Przedstawienie słowno- muzyczne pt. „Jabłka pełne życzeń” z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 • kształcenie umiejętności wyrażania wdzięczności i szacunku wobec kadry przedszkola
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych

14.10.2019

4

Przedstawienie teatralne z okazji

Dnia Niepodległości

 • świętowanie ważnego wydarzenia w podniosłej atmosferze
 • kształtowanie świadomości narodowej
 • wzbogacanie wiedzy o własnym kraju na podstawie legendy

08.11.2019r.

5

Jesienny wernisaż

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu
 • dostrzeganie rezultatów własnych działań

22.11.2019r.

6

Akcja charytatywna – zbiórka środków higienicznych na rzecz dzieci z hospicjum

 • uwrażliwianie dzieci i rodziców na potrzeby dzieci chorych, cierpiących, oczekujących pomocy aktywne uczestniczenie w zaproponowanych aktywnościach

29.11.2019r.

7

Świąteczne życzenia multimedialne dla dzieci z hospicjum „Bursztynowa Przystań” w Gdyni

 • wzbudzanie poczucia własnej wartości
 • integracja ze środowiskiem lokalnym
 • doskonalenie umiejętności multimedialnych

02.12.2019

 

8

Wyjazd przedszkolny z okazji Mikołajek

 • zachęcenie dziecka do aktywnego udziału w proponowanych zabawach
 • budowanie przyjaznej atmosfery i poczucia przynależności do społeczności przedszkolnej

6.12.2018r.

9

Kiermasz Świątecznych Pierników

 • zachęcanie rodziców do wspólnych działań przedszkolnych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • integracja ze środowiskiem

19.12.2019r.

10

Przedstawienie Jasełkowe

 • kultywowanie tradycji świątecznych
 • integracja ze środowiskiem lokalnym
 • kształcenie umiejętności przyjmowania określonych ról w przedstawieniu

grudzień

11

Bal Karnawałowy

 • wykorzystanie przez dziecko  swojego twórczego potencjału w aktywności muzycznej i ruchowej
 • odczuwanie radości z tańców i zabaw przy muzyce

Styczeń 2020r.

12

Przedszkolny Quiz – Dzień Składanek
i Łamigłówek

 • rozwijanie umiejętności intelektualnych
 • rozwijanie wytrwałości w działaniu, wdrażanie do współzawodnictwa

29.01.2020r.

13

Przedstawienie teatralne z okazji Urodzin Gdyni

 • kształtowanie umiejętności świadomego posługiwania się słowem i mową ciała
 • zdobywanie doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodzinnej miejscowości

10.02.2020r.

14

„Statek”- Przedszkolny Konkurs plastyczno – konstrukcyjny z materiałów recyklingowych

 • kształtowanie postawy gotowości do poznawania i kreatywnego działania
 • zachęcanie rodziców do twórczych działań z dzieckiem

10.02.2020r.

15

Konkurs przedszkolny „Gra planszowa”

 • wywoływanie pozytywnych przeżyć motywujących do wspólnych działań z rodzicami
 • nabywanie umiejętności przedstawiania informacji zapisanych w formie symboli

6.03.2020r.

16

Przedstawienie teatralne z okazji Dnia Teatru

 • rozbudzanie zainteresowania teatrem
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się podczas przedstawień teatralnych

marzec

17

Spotkanie z ilustratorką książek Panią Klarą W.

 • kształtowanie zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 • pogłębianie zainteresowania światem społecznym

kwiecień

18

Przedstawienie z okazji Świąt Wielkanocnych

 • kultywowanie tradycji wielkanocnych         
 • czerpanie radości z uczestniczenia w uroczystości przedszkolnej

06.04. 2020r.

19

Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny

 „ZIEMIA MOJA PLANETA”

 • integracja ze środowiskiem lokalnym
 • budzenie troski o przyszłość naszej planety
 • wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach

27.04.2020r.

20

Przedszkolny Konkurs Recytatorski

o tematyce patriotycznej

 • obcowanie z językiem literackim
 • dostrzeganie piękna mowy ojczystej
 • rozbudzanie poczucia estetyki i wrażliwości słuchowej

8.05.2020r

21

Przedstawienie z udziałem rodziców

 z okazji Dnia Dziecka

 • nawiązanie wzajemnej współpracy między rodzicami w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
 • dostarczanie dzieciom pozytywnych emocji w kontakcie ze sztuką teatralną

maj /czerwiec

22

Wyjazd przedszkolny z okazji Dnia Dziecka

 • aktywne włączanie dzieci w zabawy
 • rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci

1.06.2019r.

23

Festyn – RODZINNY MAM TALENT

 • zacieśnienie więzi rodzinnych, nabywanie szacunku do wszystkich członków rodziny
 • kształtowanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami oraz członkami swojej rodziny

czerwiec

Data dodania: 2019-01-09 11:20:08
Data edycji: 2019-11-19 14:12:31
Ilość wyświetleń: 867
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button