Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze Maj 2022

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze w maju 

 

Czego uczymy się w maju w grupie trzylatków?

 

Tydzień 1: Tańce łamańce

Tydzień 2: Zielony świat

Tydzień 3: W moim akwarium

Tydzień 4: Dzień Mamy i Taty

 

Umiejętności dziecka zdobywane w maju:

 • Rozpoznaje symbole narodowe, wymienia nazwę swojego kraju, poznaje mapę Polski, rozpoznaje hymn Polski i potrafi przyjąć odpowiednią postawę do hymnu
 • Posługuje się językiem polskim, nazywa przedmioty, uważnie słucha, recytuje rymowanki i wierszyki, wykonuje własne eksperymenty słowne, dzieli wyrazy na sylaby
 • Wykonuje różne formy ruchu
 • Szacuje wysokość, klasyfikuje przedmioty według wielkości, koloru, porównuje wielkości przedmiotów, przelicza elementy zbioru, określa ciężar, odtwarza układy przedmiotów
 • Uważnie słucha czytanego tekstu, rozumie jego sens, wypowiada się płynnie, wyraźnie
 • Wykazuje sprawność ciała
 • Wskazuje na mapie miejsce swojego zamieszkania, posługuje się swoim adresem
 • Trzyma przedmioty jedną ręką z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni
 • Konstruuje modele z tworzyw
 • Wie, jak wygląda niezapominajka i skąd wzięła się jej nazwa
 • Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej, używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, nawiązuje relacje rówieśnicze, obdarza uwagą inne dzieci
 • Uczy się zachowań proekologicznych związanych m.in. z segregacją odpadów
 • Zna zasady zdrowego odżywiania, przygotowuje koktajl warzywno-owocowy
 • Rozróżnia uczucia przyjemne i nieprzyjemne, przedstawia emocje, wie, jakie zachowania wywołują pozytywne emocje
 • Bierze udział w zabawach pantomimicznych
 • Wie, jak opiekować się zwierzętami domowymi, np. psem
 • Potrafi wymienić zastosowania owczego runa
 • Współdziała z dziećmi w pracach użytecznych
 • Określa, co przedstawia ilustracja
 • Tworzy akwarium w słoiku, wie, jakie zwierzęta żyją na lądzie, a jakie w wodzie
 • Reaguje na zmiany charakteru muzyki, eksperymentuje głosem i dźwiękiem
 • Rozpoznaje zwierzęta na obrazkach, naśladuje odgłosy zwierząt
 • Uczy się czekania na swoją kolej, utrzymuje porządek, wie, dlaczego należy dbać o porządek
 • Wie, kiedy obchodzimy Dzień Matki, wykonuje laurki dla rodziców
 • Zna zawody, które wykonują jego rodzice
 • Rozpoznaje przedmioty przy pomocy zmysłu dotyku
 • Opowiada o swojej rodzinie.

 

 

Wiersz na Maj:

Mamo, tato coś Ci dam

Jedno serce które mam

A w tym sercu róży kwiat

Mamo, Tato żyj sto lat!!

 

Piosenka na Maj:

Piosenka dla mamy i taty

Niespodzianka J

Data dodania: 2022-05-10 19:55:02
Data edycji: 2022-05-10 19:56:56
Ilość wyświetleń: 53
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej