Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w grudniu 2018

TEMATY ZAJĘĆ W GRUDNIU:

 1. W kręgu baśni
 2. Świąteczne tradycje
 3. Mamy święta
 4. Mamy święta

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Wdrażanie do samodzielności;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Usprawnianie umiejętności grafomotorycznych;
 • Budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym;
 • Porównywanie liczebności zbiorów;
 • Doskonalenie sprawnego liczenia;
 • Kształtowanie postawy moralnej (dobro – zło);
 • Ćwiczenie motoryki małej;
 • Kształtowanie koncentracji uwagi;
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez wymianę jeden do jednego;
 • Doskonalenie procesów myślowych;
 • Rozwijanie sprawności językowej;
 • Rozwijanie mowy i myślenia;
 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni;
 • Kształtowanie gotowości do czytania i pisania;
 • Rozbudzenie poczucia przynależności do rodziny;
 • Wdrażanie do otwartości na tradycje świąteczne;
 • Poszerzanie zasobu słownictwa;
 • Rozwijanie logicznego myślenia;
 • Poznanie nowej piosenki;
 • Zapoznanie z tradycjami świątecznymi;
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej;
 • Wyzwalanie aktywności związane z samodzielnym doświadczeniem;
 • Wdrażanie do odczytania zapisu w postaci uproszczonych rysunków, symbolicznych znaków;
 • Rozpoznawanie źródła dźwięku;
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • Rozwijanie sprawności fizycznej;
 • Wpajanie szacunku dla wartości;
 • Kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych;
 • Rozwijanie zdolności matematycznych;
 • Kształtowanie właściwej postawy;
 • Podtrzymywanie wartości rodzinnych;
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych;
 • Zachęcanie do improwizacji ruchowej.
Data dodania: 2018-12-11 15:43:31
Ilość wyświetleń: 115
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button