Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Przedszkolny Konkurs Recytatorski

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego

o tematyce patriotycznej

„Piękna nasza Polska cała"

 

1. Organizator - Przedszkole nr 29 w Gdyni

    Koordynator - Iwona Słomka – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 

 

 

2. Cele konkursu:

 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.
 • pielęgnowanie postaw patriotycznych;
 • popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny;
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.

 

3. Zasady organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola nr 29 w Gdyni;
 2. Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety o tematyce patriotycznej;
 3. Do występu dzieci przygotowywane są przez Rodziców;
 1. Rodzic zgłasza uczestnictwo dziecka w konkursie wychowawcy grupy do dnia 16.10.2020 roku drogą mailową;
 2. Tegoroczna edycja konkursu wyjątkowo ma charakter zdalny;
 3. Każdy uczestnik, który zgłosi się do konkursu przesyła nagranie prezentacji utworu (wyraźny obraz i dźwięk zapisany w formatach: MP3, MP4) na adres mail: motylki@ps29gdynia.pl do dnia 06.11.2020 roku;
 4. Przesłuchanie nagrań uczestników odbędzie się 09.11.2020 roku.

 

4. Kryteria oceny

 1. Dzieci oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych 3-4 lata, 5-6 lat
 2. Jury oceniać będzie prezentację utworów według następujących kryteriów:
 • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (zalecane jest wybieranie krótszych form);
 • Kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność);
 • Interpretacja utworu;
 • Ogólny wyraz artystyczny.

 

5. Postanowienia końcowe

 1. Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowej.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział w konkursie, laureaci dyplomy oraz upominki.
 3. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola.

 

ZAPRASZAMY DO UDZAŁU :)

Data dodania: 2020-10-12 11:57:25
Data edycji: 2020-10-12 12:08:21
Ilość wyświetleń: 362
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej